UWAGA DOKTORANCI - PROJAKOŚCIÓWKA 2017r.!!!

 

Proszę Państwa, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 Doktoranci, którzy nie składali wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

 

  MOGĄ RÓWNIEŻ składać wnioski o "PROJAKOŚCIÓWKĘ"

 

 

Rusza SYSTEM KOLEJKOWY składania wniosków o stypendia.

Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom studiów doktoranckich AWF we Wrocławiu można składać po uprzednim zapisaniu się na konkretną godzinę w systemie kolejkowym, który znajduje się na portalu OMNIS w zakładce KOLEJKI.

 

Dostęp do systemu kolejkowego możliwy będzie od 25 maja 2017r (środa). Oznacza to, iżod tego dnia można zarezerwować sobie termin w kalendarzu oraz godzinę w celu złożenia wniosku.

 

Wypełnione kompletne wnioski proszę składać w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich pok. 0/3

od dnia 01 czerwca 2017r. do 09 czerwca 2017r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznawania zwiekszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów

za.1_1.DR.P.1 dla I roku

za.2_1.DR.P.2 dla II,III,IV roku

za.3_wniosek o ponowne rozpatrzenie

 

06.12.2016r

Kategorie i stawki stypendiów dla studentów na rok 2016-2017

Informacje dla studentów - Stypendia

 

Stypendium Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 09.11.2016r. 

 

Do działalności Biura Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego należą:  

 

Sprawy studenckie w zakresie bytowym:  

- stypendia wszelkiego rodzaju

- zapomogi

- obniżenie opłat za powtarzanie przedmiotu

- ITS/ IPS ze względów sportowych

 

Merytoryczna opieka nad:

 -  Sekcjami sportowymi Uczelni

-  Samorządem Studenckim

-  Studenckim Towarzystwem Naukowym

-  Domem Studenckim „Spartakus”

-  Uniwersyteckim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  

 

Pracownicy Biura:

mgr Ligia Poniatowska – tel. (71 ) 347- 31- 31

mgr Anna Cierniak – tel. (71) 347 31 -63