STYPENDIA MINISTRA 2017/2018

Studenci oraz doktoranci  zainteresowani otrzymaniem Stypendium Ministra w roku akademickim 2017/2018 r. proszeni są o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

Wnioski składać należy do właściwych dziekanatów:

Wydział Fizjoterapii - do 1 października 2017r.

Wydział Wychowania Fizycznego - do 1 października 2017r.

 

Wydział Nauk o Sporcie - do 25 września 2017r.

 

PROJAKOŚCIÓWKA 2017 - RANKINGI!!!

 

Drodzy Doktoranci,

Przedstawiam wyniki pracy Doktoranckiej Komisji Stypendialnej wyrażone poniższą punktacją.

 

WAŻNE!!!!

Osoby z II, III, IV roku znajdujące się w 30% w rankingu, które nie uzyskały liczby punktów wyższej lub równej 25, NIE OTRZYMAJĄ zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

 

Zapraszam po odbiór decyzji jak najszybciej, gdyż przyspieszy to procedurę wypłaty i ewentualnych odwołań.

 

RANKING I rok

(30% to 9 osób)

Otrzymują wszyscy poniżej

 

Lp.

nr albumu

suma pkt

1

48491

44,96

2

39229

44,81

3

41080

43,12

4

39608

42,93

5

37466

42,45

 

RANKING II rok

(30% to 6 osób)

Otrzymują 2 osoby

 

Lp.

nr albumu

ŁĄCZNA LICZBA PKT

1

37169

123

2

47244

66

3

38809

2

 

RANKING III rok

(30% to 6 osób)

Otrzymuje 6 osób

 

Lp.

nr albumu

ŁĄCZNA LICZBA PKT

1

43062

112

2

42214

66

3

42219

63

4

46070

62

5

43100

46

6

43244

38

7

43142

28

8

42987

28

9

42427

25

 

RANKING IV rok

(30% to 19 osób)

Otrzymuje 14 osób

 

1

40303

140

2

40685

139

3

43225

120

4

43175

107

5

40541

90

6

40246

71

7

40289

55

8

41615

52

9

38303

49

10

40435

44

11

40492

42

12

40186

32

13

43167

31

14

43230

30

15

31272

13

16

40292

0

17

39082

0

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorantowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od momentu odbioru decyzji

w Rektoracie-Sprawy Studenckie, pok. 0/3 ul. Banacha 11. 

PROJAKOŚCIÓWKA 2017 -WSTĘPNE RANKINGI!!!

 

Drodzy Doktoranci,

Przedstawiam wstępne wyniki pracy komisji wyrażone poniższą punktacją.

Osoby, które uważają, że przyznana im została za mała liczba pkt proszone są o kontakt z Biurem Spraw Studenckich pok. 0/3 osobiście. Zgodnie z §64 KPA wyznaczony zostanie termin na ewentualne wyjaśnienia i doniesienie brakujących załączników za 2016r do dnia 26.06.2016  (poniedziałek).

 

Proszę pamiętać, że każdy kolejny dzień zwłoki przedłuża termin wypłaty.

 

WAŻNE!!!!

Osoby z II, III, IV roku znajdujące się w 30% w rankingu, które nie uzyskały liczby punktów wyższej lub równej 25, NIE OTRZYMAJĄ zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Osoby te zaznaczone zostały kolorem żółtym. Dlatego proszone są o wyjaśnienie swoich punktów.


 


                            RANKING I rok

                            (30% to 9 osób)

Lp.

 

nr albumu

suma pkt

1

 

48491

44,96

2

 

39229

44,81

3

 

41080

43,12

4

 

39608

42,93

5

 

37466

42,45

6

 

 

0

7

 

 

0

8

 

 

0

9

 

 

0

10

 

 

0

 

RANKING II rok

(30% to 6 osób)

Lp.

nr albumu

ŁĄCZNA LICZBA PKT

 

1

37169

123

 

2

38809

2

 

3

47244

0

 

4

 

0

 

5

 

0

 

6

 

0

30%

7

 

0

 

 

RANKING III rok

(30% to 6 osób)

Lp.

nr albumu

ŁĄCZNA LICZBA PKT

 

1

43062

112

 

2

42214

66

 

3

46070

62

 

4

43100

46

 

5

43142

28

 

6

42219

3

30%

7

42427

0

 

8

42987

0

 

9

43244

0

 

 

RANKING IV rok

(30% to 19 osób)

Lp.

nr albumu

ŁĄCZNA LICZBA PKT

 

1

40303

140

 

2

40685

139

 

3

43225

120

 

4

43175

107

 

5

41615

52

 

6

38303

49

 

7

40492

42

 

8

40186

32

 

9

43167

31

 

10

43230

30

 

11

40289

23

 

12

40435

12

 

13

40541

10

 

14

40246

7

 

15

31272

5

 

16

40292

0

 

17

39082

0

 

18

 

0

 

19

 

0

30%

20

 

0

 

 

 

 

UWAGA DOKTORANCI - PROJAKOŚCIÓWKA 2017r.!!!

 

Proszę Państwa, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

 

 Doktoranci, którzy nie składali wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów

 

  MOGĄ RÓWNIEŻ składać wnioski o "PROJAKOŚCIÓWKĘ"

 

 

Rusza SYSTEM KOLEJKOWY składania wniosków o stypendia.

Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom studiów doktoranckich AWF we Wrocławiu można składać po uprzednim zapisaniu się na konkretną godzinę w systemie kolejkowym, który znajduje się na portalu OMNIS w zakładce KOLEJKI.

 

Dostęp do systemu kolejkowego możliwy będzie od 25 maja 2017r (środa). Oznacza to, iżod tego dnia można zarezerwować sobie termin w kalendarzu oraz godzinę w celu złożenia wniosku.

 

Wypełnione kompletne wnioski proszę składać w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich pok. 0/3

od dnia 01 czerwca 2017r. do 09 czerwca 2017r.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin przyznawania zwiekszenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów

za.1_1.DR.P.1 dla I roku

za.2_1.DR.P.2 dla II,III,IV roku

za.3_wniosek o ponowne rozpatrzenie

 

06.12.2016r

Kategorie i stawki stypendiów dla studentów na rok 2016-2017

Informacje dla studentów - Stypendia

 

Stypendium Urzędu Miejskiego we Wrocławiu 09.11.2016r. 

 

Do działalności Biura Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego należą:  

 

Sprawy studenckie w zakresie bytowym:  

- stypendia wszelkiego rodzaju

- zapomogi

- obniżenie opłat za powtarzanie przedmiotu

- ITS/ IPS ze względów sportowych

 

Merytoryczna opieka nad:

 -  Sekcjami sportowymi Uczelni

-  Samorządem Studenckim

-  Studenckim Towarzystwem Naukowym

-  Domem Studenckim „Spartakus”

-  Uniwersyteckim Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu  

 

Pracownicy Biura:

mgr Ligia Poniatowska – tel. (71 ) 347- 31- 31

mgr Anna Cierniak – tel. (71) 347 31 -63