AWF Wrocław

Portal Studencki

Studenci, których dochód jest mniejszy niż 528 zł/osobę, zgodnie z nowym zapisem ustawy PoSWiN, MUSZĄ dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny. Zaświadczenie ma dotyczyć CHWILI OBECNEJ, a nie 2018 roku.