AWF Wrocław

Portal Studencki

Ze względu na duże zainteresowanie -  termin składania wniosków został wydłużony. Podania można jeszcze składać 21-22 października w godz. 10-14, pokój 0/7 ul. Banacha 11.