AWF Wrocław

Portal Studencki

Proszę Państwa, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Należy wykazywać osiągnięcia od stycznia do grudnia 2019 roku.

Wypełnione kompletne wnioski proszę składać w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich pok. 0/3 od dnia 07.01 do 22.01.2020 r.

Regulamin i wnioski dostępne poniżej.

 

  • Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok 2020
  • Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok 2020