AWF Wrocław

Portal Studencki

Kategorie i stawki miesięczne stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020.

 

Próg punktowy

Kwota

1-20

100 zł

20,01-40

200 zł

40,01-50

500 zł

50,01-70

800 zł

70,01-100

1000 zł

100,01-150

1400 zł

150,01-400

1900 zł