AWF Wrocław

Portal Studencki

Dnia 18 czerwca 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 kwietnia 2020 udzielonego Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszce Pisuli-Lewandowskiej przyznano zapomogi osobom z numerami albumów:

 

 • 49492
 • 39316
 • 47319
 • 50140

Pozostałe osoby, które złożyły wnioski o zapomogę, proszone są o niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w korespondencji mailowej.


Dnia 08 czerwca 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 kwietnia 2020 udzielonego Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszce Pisuli-Lewandowskiej przyznano zapomogi osobom z numerami albumów:

 • 51302
 • 46311
 • 46312
 • 49199
 • 47871
 • 47154
 • 46158
 • 46784
 • 49249
 • 48725
 • 51194
 • 50977

Pozostałe osoby, które złożyły wnioski o zapomogę, proszone są o niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w korespondencji mailowej.


Dnia 14 maja 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 kwietnia 2020 udzielonego Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszce Pisuli-Lewandowskiej przyznano zapomogi osobom z numerami albumów:

 • 45437
 • 51089
 • 49008
 • 51193
 • 49400
 • 52239
 • 44870
 • 46263
 • 48554
 • 50694
 • 52011
 • 50525
 • 51384
 • 52221
 • 50209

Pozostałe osoby, które złożyły wnioski o zapomogę, proszone są o niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w korespondencji mailowej.


Dnia 07 maja 2020 roku na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 27 kwietnia 2020 udzielonego Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego dr Agnieszce Pisuli-Lewandowskiej przyznano zapomogi osobom z numerami albumów:

 • 49258
 • 46913
 • 46800
 • 51126
 • 46568
 • 45970
 • 47983
 • 47848
 • 47853
 • 49203
 • 47865
 • 50348
 • 46626
 • 51752
 • 34970
 • 41630
 • 46331
 • 51100
 • 51760

Pozostałe osoby, które złożyły wnioski o zapomogę, proszone są o niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w korespondencji mailowej.


Dnia 30 kwietnia 2020 roku odbyło się posiedzenie komisji, która na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przyznała zapomogi osobom z następującymi numerami albumów:

 • 48137
 • 49372
 • 45093
 • 49776
 • 46354
 • 43735
 • 43439
 • 48478
 • 30985
 • 39218
 • 47956
 • 52232
 • 51281
 • 52289
 • 40650
 • 50670

Pozostałe osoby, które złożyły wnioski o zapomogę, proszone są o niezwłoczne uzupełnienie brakujących dokumentów zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w korespondencji mailowej.