AWF Wrocław

Portal Studencki

Proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Należy wykazywać osiągnięcia od stycznia do grudnia 2020 roku.
Wypełnione kompletne wnioski będzie można  składać w wyznaczonym później czasie w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich.

Drodzy Doktoranci,
Przedstawiam wstępne wyniki pracy komisji wyrażone poniższą punktacją.  Osoby, które uważają, że przyznana im została za mała liczba pkt proszone są o kontakt z Biurem Spraw Studenckich pok. 0/3 osobiście.

Anna Cierniak

Osoby, które nie zgadzają się z przyznaną liczbą punktów do stypendium rektora dla doktorantów, mogą złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów (wzór znajduje się poniżej) w terminie 14 dni od momentu otrzymania decyzji. Proszę składać odwołania zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów. Najpierw oczywiście należy odebrać decyzję.

Czytaj więcej: Rankig stypendium Rektora dla doktorantów

Proszę o odebranie wezwania o uzupełnienie  braków w dokumentacji stypendialnej dotyczącej Stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów i uzupełnienie do 8.11.2019r.
Poniższe osoby prosi się o odbiór wezwania w Rektoracie:
41599, 40050, 44784, 39608.

Drodzy Doktoranci, zakończona została procedura odwoławcza dotycząca zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na 2019 rok - więcej informacji

Proszę Państwa, proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Regulamin oraz wnioski znajdują tutaj.

Należy wykazywać osiągnięcia od stycznia do grudnia 2018 roku.

Wypełnione kompletne wnioski proszę składać w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich pok. 0/3 od dnia 07 stycznia 2019r. do 11 stycznia 2019r.

Szanowni Państwo
Do chwili obecnej zakończyły się prace Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów.
Trwają prace Wydziałowych Komisji Stypendialnych. Wyniki dostępne będą w drugiej połowie grudnia. Prosimy o cierpliwość.
Z uwagi na wysokość środków pozostałych do wypłacenia na wszystkie stypendia do końca roku 2018, kryteria i stawki na rok akademicki 2018/19 od października do grudnia 2018 roku i na styczeń 2019 roku kształtują się następująco:

Czytaj więcej: Kryteria i stawki stypendialne dla doktorantów na rok akademicki 2018/19 

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomogi przyjmowane będą od 01 do 10 października 2018 roku w godz. 9:00 - 14:00 w Biurze Spraw Studenckich ul. Banacha 11 pok. 0/3 - więcej informacji

Regulamin pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 dostępny będzie na przełomie sierpnia i września 2018r.