AWF Wrocław

Portal Studencki

Proszę o odebranie wezwania o uzupełnienie  braków w dokumentacji stypendialnej dotyczącej Stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów i uzupełnienie do 8.11.2019r.
Poniższe osoby prosi się o odbiór wezwania w Rektoracie:
41599, 40050, 44784, 39608.