AWF Wrocław

Portal Studencki

Student/doktorant, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o zapomogę z tytułu utraty pracy zarobkowej spowodowanej epidemią , bez wykazywania dochodów swoich rodziców tylko  w sytuacji, gdy spełnia jeden z następujących warunków: 

Czytaj więcej: Informacja dla studentów starających się o zapomogę z tytułu utraty pracy (swojej lub rodzica) w...

Wypłata stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg za miesiące październik i listopad 2019r.  odbędzie się 15 listopada. Studenci, którzy nie otrzymali stypendiów proszeni są o osobisty kontakt z pracownikami Biura Spraw Studenckich w dniach od 18 do 21 listopada.
Osoby, którym nie przyznano stypendium socjalnego - nr albumów:  49989,  46138,  51391,  46511,  46538,  45116,  51151,  51126,  51926,  49296

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Rektora dotyczącego kryteriów i stawek stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności na rok akademicki 2018/2019 informujemy, iż wypłata świadczeń : stypendium socjalnego, zwiększonego stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności  za m-c październik będzie 6 grudnia, za miesiąc listopad - 7 grudnia natomiast za grudzień 17 grudnia. Zapomogi wypłacane będą ze stypendium grudniowym tj. 17 grudnia.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca stypendiów dla studentów na rok akademicki 2018/2019

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zapomogę można składać po uprzednim zapisaniu się na konkretną datę i godzinę w systemie kolejkowym, który znajduje się na portalu OMNIS w zakładce KOLEJKI.

Regulamin pomocy materialnej dla studentów - pobierz