AWF Wrocław

Portal Studencki

Wypłata stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg za miesiące październik i listopad 2019r.  odbędzie się 15 listopada. Studenci, którzy nie otrzymali stypendiów proszeni są o osobisty kontakt z pracownikami Biura Spraw Studenckich w dniach od 18 do 21 listopada.
Osoby, którym nie przyznano stypendium socjalnego - nr albumów:  49989,  46138,  51391,  46511,  46538,  45116,  51151,  51126,  51926,  49296