AWF Wrocław

Portal Studencki

Student/doktorant, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o zapomogę z tytułu utraty pracy zarobkowej spowodowanej epidemią , bez wykazywania dochodów swoich rodziców tylko  w sytuacji, gdy spełnia jeden z następujących warunków: 

 

  1. ukończył 26. rok życia-  dokumenty: (zaświadczenie od pracodawcy o wysokości  dochodu netto z ostatnich 3 m-cy, zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy z tytułu epidemii bądź dokument o zawieszeniu/zamknięciu działalności gospodarczej.)
  2. pozostaje w związku małżeńskim - dokumenty: (kserokopia aktu ślubu, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości  dochodu netto z ostatnich 3 m-cy obojga małżonków, zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy z tytułu epidemii bądź dokument o zawieszeniu/zamknięciu działalności gospodarczej małżonka, którego sytuacja dotyczy).
  3. ma na utrzymaniu dzieci - dokumenty: (kserokopię aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy z tytułu epidemii bądź dokument o zawieszeniu/zamknięciu działalności gospodarczej).
  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej - dokumenty: (zaświadczenie o przebywaniu w pieczy zastępczej, zaświadczenie od pracodawcy o wysokości  dochodu netto z ostatnich 3 m-cy, zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy z tytułu epidemii bądź dokument o zawieszeniu/zamknięciu działalności gospodarczej).
  5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym wyniósł  nie mniej niż 930,35 zł - dokumenty: zaświadczenie od pracodawcy o wysokości  dochodu netto z ostatnich 3 m-cy, zaświadczenie od pracodawcy o utracie pracy z tytułu epidemii bądź dokument o zawieszeniu/zamknięciu działalności gospodarczej lub inne wskazane przez uczelnię zaświadczenia.

Natomiast studenci, którzy nie spełniają w/w warunków samodzielności finansowej, a utracili pracę, w myśl prawa alimentacyjnego, pozostają na utrzymaniu rodziców do 25 roku życia. Osoby te muszą spełnić poniższy warunek.

Jeżeli pracę utracił rodzic studenta do wniosku o zapomogę należy dołączyć: zaświadczenie dotyczące rodzica o utracie pracy bądź zawieszeniu/zamknięciu działalności gospodarczej z powodu koronawirusa oraz zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto z ostatnich 3 mcy drugiego, pracującego rodzica.

 Wnioski o zapomogę należy przesyłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Zeskanowane dokumenty proszę przesyłać w jednym mailu oraz, w miarę możliwości, w jednym pliku.

Wniosek o zapomogę - pobierz