AWF Wrocław

Portal studencki

Do działalności Biura Spraw Studenckich i Sportu Akademickiego należą:  

Sprawy studenckie w zakresie bytowym:  

  • stypendia wszelkiego rodzaju
  • zapomogi
  • obniżenie opłat za powtarzanie przedmiotu
  • ITS/ IPS ze względów sportowych

Merytoryczna opieka nad:

  • Sekcjami sportowymi Uczelni
  • Samorządem Studenckim
  • Studenckim Towarzystwem Naukowym
  • Domem Studenckim „Spartakus” i „Olimpia”

Pracownicy Biura:

  • mgr Ligia Poniatowska – tel. (71 ) 347- 31- 31
  • mgr Anna Cierniak – tel. (71) 347 31 -63  

Biuro Spraw Studenckich

ul. Banacha 11, 51-617 Wrocław

tel. 71-347 – 31-31/71-347-31-63

fax 71-347-31-53

 

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku 

od godz. 9:00- 14:00

W piątek Biuro jest NIECZYNNE