AWF Wrocław

Portal Studencki

Pozytywnie rozpatrzone odwołania:

 • Nr albumu:
  • 47883
  • 47579
  • 48027

Negatywnie rozpatrzone odwołania:

 • Nr albumu:
  • 53447
  • 52026
  • 51191
  • 49406
  • 52934
  • 51871
  • 49324
  • 51452
  • 50618
  • 47531
  • 50790
  • 48808

W najbliższym czasie zostaną Państwo poinformowani o terminie i sposobie odbioru decyzji.