AWF Wrocław

Portal Studencki

Prosimy o gromadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z wytycznymi Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów AWF Wrocław. Termin  oraz sposób składania wniosków zostaną podane w terminie późniejszym.