AWF Wrocław

Portal Studencki

Proszę zapoznać się z regulaminem przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Należy wykazywać osiągnięcia od stycznia do grudnia 2020 roku.
Wypełnione kompletne wnioski będzie można  składać w wyznaczonym później czasie w REKTORACIE w Biurze Spraw Studenckich.